Pomoc rzeczowa - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Pomoc rzeczowa

Pomoc społeczna > Dział Pomocy Środowiskowej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach może udzielić osobie potrzebującej pomocy w formie rzeczowej. Jest to pomoc doraźna i okresowa w postaci :
  • niezbędnego ubrania, bielizny i obuwia odpowiedniego do  indywidualnych potrzeb osoby i pory roku
  • jednego gorącego posiłku dziennie osobom, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić

Pomoc w formie posiłku realizowana jest poprzez zakup przez OPS, na rzecz podopiecznych, gorącego posiłku dla:
  • dzieci i młodzieży – posiłki opłacane przez OPS i wydawane w przedszkolach i szkolnych stołówkach
  • dorosłych: posiłki przygotowywane i wydawane w Stołówce Caritas przy  ul. Kościelnej 12

Pomoc w formie jednego gorącego posiłku dziennie może być przyznana bezpłatnie osobie, której dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego, a w przypadku dzieci w szkole, gdy na dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Przyznanie pomocy w formie posiłku następuje w drodze decyzji administracyjnej, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach kwalifikuje osoby i rodziny do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej oraz wydaje skierowania do otrzymania takiej pomocy osobom spełniającym kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1056,00 zł dla osoby w rodzinie.

Pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa wydają:
  • Stowarzyszenie „ROMI” ul. Radomska 72
  • Kościół Armii Zbawienia w Rzeczypospolitej Polskiej ul. Sportowa 5
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego