Ankieta - poziom zadowolenia - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Ankieta - poziom zadowolenia

Ogłoszenia
 a) Pomoc społeczna
 b) Świadczenia rodzinne
 c) Usługi opiekuńcze
 d) Specjalistyczne usługi opiekuńcze
 e) Dodatki mieszkaniowe
 f) Inna pomoc - jaka?
a) zdecydowanie często
b) raczej często
c) raczej rzadko
d) zdecydowanie rzadko
e) trudno powiedzieć
a) bardzo dobrze
b) raczej dobrze
c) raczej źle
d) źle
a) dostęp do informacji o świadczonych usługach, formularzy
b) kultura osobista i uprzejmość pracownika
c) pomoc w wypełnianiu dokumentów, druków
d) pełna i zrozumiała informacja na temat załatwianej sprawy
e) terminowość załatwienia sprawy
f) warunki lokalowe
g) oznakowanie pomieszczeń / tablice informacyjne
h) inne - jakie?
a) bardzo dobrze
b) raczej dobrze
c) raczej źle
d) źle
a) nie, nie mam zastrzeżeń
b) nie mam zdania
c) tak mam zastrzeżenia - jakie?
a) dostęp do informacji o świadczonych usługach, formularzy
b) kultura osobista i uprzejmość pracownika
c) pomoc w wypełnianiu dokumentów, druków
d) pełna i zrozumiała informacja na temat załatwianej sprawy
e) terminowość załatwienia sprawy
f) warunki lokalowe
g) oznakowanie pomieszczeń / tablice informacyjne
h) inne - jakie?
a) bardzo dobrze
b) raczej dobrze
c) raczej źle
d) źle
a) nie spotkałem/łam się z trudnościami
b) zostałem/łam skierowana do niewłaściwej osoby
c) nie uzyskałem/łam wyczerpującej informacji
d) inne - jakie?
a) bardzo dobrze
b) raczej dobrze
c) raczej źle
d) źle
a) bardzo dobre
b) raczej dobre
c) raczej złe
d) złe
Metryczka:
kobieta
mężczyzna
niepełne podstawowe
podstawowe
gimnazjalne
zasadnicze zawodowe
średnie
pomaturalne/policealne
wyższe
mniej niż rok
3 lata
5 lat
10 lat
15 lat
20 lat
25 lat
ponad 25 lat
Dziękujemy za wypełnienie ankiety
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego