Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:


 Centrum Usług Społecznych w Starachowicach realizuje projekt POWR.02.08.00-00-0062/20 pn. „CUS – model integracji i rozwoju usług społecznych w Starachowicach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.
Wolontariat
masz problem? - napisz
Strona główna - masz problem? - napisz
WAŻNY KOMUNIKAT

W związku z zaostrzonymi wymogami sanitarnymi oraz dużą absencją pracowników, Centrum Usług Społecznych wprowadza znaczne ograniczenia w kontaktach z podopiecznymi. Począwszy od dnia 13 kwietnia do odwołania, klienci będą obsługiwani telefonicznie. Informujemy, iż na zewnątrz, przy wejściu głównym do siedziby CUS przy ul. Majówka 21 dostępne są wszystkie wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, alimentacyjnych i wychowawczych, w sprawie dodatków mieszkaniowych i energetycznych oraz dokumenty, które są niezbędne do przyznania pomocy finansowej i obiadów w stołówce Caritas.

Wypełnione wnioski należy wrzucać do skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu do budynku (duża biało-czerwona urna).

W sprawch bieżących i pilnych oraz w sprawie odbioru zaświadczeń dotyczących świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, alimentacyjnych, świadczenia wychowawczego oraz zaświadczenia o dochodach wymaganego do programu "Czyste Powietrze", uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny:
  • pracownicy socjalni 41 274 71 92 wew. 210, 215, 217, 218, 235, 236, 242 i 252,
  • świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze "500+" oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zaświadczenia 41 273 74 00 wew. 237, 227 oraz 216,
  • dodatki mieszkaniowe i energetycze 41 274 71 92 wew. 241.

WAŻNA INFORMACJA


1 lutego 2021 roku Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Centrum Usług Społecznych w Starachowicach rozpoczął nabór elektronicznych wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy 2021/2022, który rozpoczyna się 1 czerwca b.r.

Wnioskodawcy, których współmałżonkowie, partnerzy, drugi rodzic dziecka, zamieszkują, pracują, bądź prowadzą własną działalność gpspodarczą poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w krajach Unii Europejskiej i tym samym korzystają z uprawnień wynikających
z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, proszeni są aby do wniosku o ustalenia prawa do świadczenia "500+" koniecznie załączali specjalne oświadczenie. Dokument ten jest wymagany przez Wojewodę Świętokrzyskiego w Kielcach, który jest organem właściwym do rozpatrywania wniosków w ww. przypadkach.

Oświadczenie znajduje się w poniższym załączniku.  

 UWAGA ZMIANY W OBSŁUDZE INTERESANTÓW

Podopieczni Działu Pomocy Środowiskowej są obsługiwani codziennie w godzinach 9.00 – 13.00, w dawnym pomieszczeniu kas, na parterze w holu głównym budynku.
Kontakt telefoniczny: 41 274 71 92 wew. 210, 215, 217, 218, 235, 236, 242 i 252, w godzinach pracy Ośrodka 7.00 – 15.00.


Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, alimentacyjnych i wychowawczych, w sprawie dodatków mieszkaniowych i energetycznych należy wrzucać do pojemnika/urny, który jest umieszczony na parterze budynku Ośrodka.

Kontakt telefoniczny z Działem Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych pod numerami: 41 273 74 00 wew. 237, 227 oraz 216.

W sprawie dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych prosimy
o kontakt pod numerem telefonu 41 274-71-92 wew. 241.

Odbiór zaświadczeń dot. świadczeń rodzinnych oraz Programu „Czyste Powietrze” codziennie w godzinach 13.00 – 15.00 w wyznaczonym okienku kasowym, lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
Pozostałe zaświadczenia należy odbierać w pokoju nr 6 (Kancelaria MOPS) w godzinach
7.00 – 15.00.

INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Osoby niepełnosprawne, które chcą skorzystać z pomocy pracownika zajmującego pokój na I piętrze
mogą zgłosić się do pokoju na parterze – nr 6 lub nr 1

Logo - osoba niepełnosprawna
W naszym Ośrodku 
osoby niepełnosprawne
obsługiwane są 
poza kolejnością
Ankieta zadowolenia klienta
Strona główna - Ankieta - poziom zadowolenia klienta
Strona główna - Klauzula informacyjna RODO
PRZYJĘCIA INTERESANTÓW PRZEZ DYREKCJĘ OŚRODKA

wtorki

10:00 - 12:00

Przydatne linki

Polski Portal Pomocy Społecznej   Urząd Pracy   Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie


Informacja w sprawie realizacji programu Rodzina 500+
  

Wnioski o ustalenie uprawnień do świadczenia wychowawczego przyjmowane są w:
  

Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych MOPS
Starachowice, ul. Majówka 21a

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego